UIERGEZONDHEID

De uiergezondheid is belangrijk voor de koe en de melkveehouder. Een gezonde uier zorgt voor een beter welzijn van het dier en een betere weerstand. Mastitis is de voornaamste aandoening als het om uiergezondheid gaat. Ongeveer 20 tot 25 procent van de koeien krijgen hier op een of andere manier mee te maken. Vroegtijdig signaleren van subklinische en klinische gevallen en gericht behandelen met bolussen, kan ervoor zorgen dat behandelingen met antibiotica significant verminderd worden. Met alle (financiële) voordelen van dien.

Mastitis

Mastitis (uierontsteking) ontstaat doordat bacteriën via het slotgat in de speen binnendringen in de uier. Onvoldoende hygiëne is de belangrijkste oorzaak van een mastitis besmetting. Uierontsteking komt vaak voor bij koeien met een te hoge (dag)productie op het moment van droogzetten. Koeien met een hoge productie die worden drooggezet hebben meer kans op melk-uitliggen. Hierbij sluit het speenkanaal niet volledig en kunnen bacteriën zich via de speen de uier binnenkomen. De stress die het droogzetten met zich meeneemt, zorgt daarnaast weer voor een verminderde weerstand.

Klinische mastitis en subklinische mastitis

Klinische mastitis is de zichtbare variant van mastitis. Kenmerken zijn dan een rood, warm en gezwollen uier. De melk is afwijkend van kleur en er kunnen vlokken voorkomen in de melk. Koeien met klinische mastitis maken ook vaak een zieke indruk, omdat ze wellicht lijden aan koorts.

Subklinische mastitis is een sluimerende vorm van uierontsteking welke (nog) niet zichtbaar is. Het uier voelt nog gewoon goed aan, de productie zal in de meeste gevallen nog goed zijn, maar het celgetal is in de meeste gevallen hoger. De koeien zijn nog niet ziek, maar als de weerstand verder afneemt, kan eenvoudig mastitis ontstaan.

Drempelwaarden voor het celgetal zijn:

  • Gezonde uier: <100.000 cellen per ml
  • Verdacht uier: >150.000 cellen per ml

Mastitis in cijfers

De schade voortkomend uit productieverlies, niet-geleverde melk, veearts en medicijnkosten lopen gemiddeld op tot 275 euro per koe. Minder mastitis (uierontsteking) betekent minder kosten, meer werkplezier, minder antibiotica gebruik en betere melk.

Gemiddelde kosten€ 275,-
Aantal gevallen per 100 koeien20% – 25%
Verschijnselen
  • Warm, hard, opgezet uier
  • Vlokken in melk
  • Verhoogd celgetal
  • Een lagere melkgift
  • Lagere voeropname
  • Koorts

Onze producten

De bolussen van Phytopharm zijn samengesteld uit verschillende plantenextracten (zoals knoflook) en etherische oliën die ontstekingsremmend werken. Deze kunnen preventief worden ingezet, maar ook reactief bij een beginnende tot gevorderde uierontsteking.

De behandelende werking van de bolussen, kunnen de inzet van antibiotica in veel gevallen verminderen, dan wel uitsluiten. Er gelden dan ook geen wachttijden op vlees en melk. 

Udder-Vital BolusPreventief in te zetten na eerste verhoging MPR of bij een verhoogd risico na afkalven.
Swift BolusIn te zetten bij eerste/acute signalen van uierontstekingen of ter ondersteuning wanneer behandelen met antibiotica onvermijdbaar is.
Phyto UiersprayIn te zetten ter verkoeling van het uier en ter stimulering van de doorbloeding van het uier.
Nopa BolusIn te zetten ter verlichting van de pijn tijdens mastitis.